IV Międzynarodowy Kongres Polskiego
Towarzystwa Chirurgii Stawów i Artroskopii

20‒21 października 2017 roku, Warszawa
Hotel Mercure Warszawa Centrum, ul. Złota 48/54, 00-120 Warszawa

Rejestracja

WARSZAWA
20‒21 PAŹDZIERNIKA 2017
Hotel Mercure

Zarejestruj się

Kontakt

telefon:
+48 502 646 723

E-mail:
biuro@medisfera.pl

10:00-19:00 Rejestracja uczestników
11:30-11:55 Otwarcie Kongresu – prof. dr hab. n. med. Paweł Małdyk, prof. dr hab. n. med. Jarosław Deszczyński
11:55-12:15 Medial pivot design for primary total knee arthroplasty Dr Fabrizio Rivera
12:15-13:10 Sesja I: Całkowita artroplastyka stawu kolanowego (TKA) część 1 – – Moderatorzy: Paweł Małdyk, Jarosław Deszczyński
12:15-12:25 Zastosowanie metody arthrosurface w leczeniu selektywnym początkowych zmian zwyrodnieniowych stawu kolanowego Michał Mielnik, Bogdan Koczy
12:25-12:35 Endoprotezoplastyka stawu kolanowego – co można poprawić? Mariusz Smolik
12:35-12:45 Endoprotezoplastyka hybrydowa kolana Tomasz Bielecki, Marcin Pierchała
12:45-12:55 Ocena kliniczna małoinwazyjnych dostępów operacyjnych w aloplastyce stawu kolanowego Michał Skowronek, Julian Dutka, Benedykt Cichy
12:55-13:05 Ruch paradoksalny a dobór implantu w TKA J. Michał Deszczyński, Jarosław Deszczyński
13:05-13:10 Dyskusja
13:10-14:00 Przerwa na lunch
14:00-17:00 Sesja II: Całkowita artroplastyka stawu kolanowego (TKA) część 2 – – Moderatorzy: Julian Dutka, Jacek Kruczyński, Jacek Kowalczewski, Szymon Dragan
14:00-14:10 "Medial Pivot" technique and experience Dmitri Wasiliewski
14:10-14:20 Endoprotezoplastyka stawu kolanowego z indywidualnym doborem implantu Juliusz Dec
14:20-14:30 Metodyka badań trybologicznych warstwy wierzchniej stawów kolanowych Marian Szczerek, Andrzej Kotela, Ireneusz Kotela
14:30-14:40 Rozszerzone wskazania do operacji endoprotezoplastyki połowiczej stawu kolanowego Marcelina Poloczek, Grzegorz Wrzask, Marek Hawranek
14:40-14:50 Stabilność stawu kolanowego w zależności od zastosowanego implantu Robert Jopowicz, Małgorzata Jopowicz
14:50-15:00 Możliwości zaopatrywania rozległych ubytków kostnych w realoplastyce kolana Julian Dutka, M. Skowronek, Paweł Skowronek, Łukasz Dutka
15:00-15:20 Dyskusja
15:20-15:30 Obrazowanie w TPK Dariusz Grzelecki, Jacek Kowalczewski
15:30-15:40 Uczulenie czy infekcja w TPK Piotr Dudek, Jacek Kowalczewski
15:40-15:50 Taktyka postępowania w złamaniach okołoprotezowych stawu kolanowego Jakub Hawranek, Jarosław Korecki, Marek Hawranek
15:50-16:00 Złamania okołoprotezowe w TPK Dariusz Marczak, Jacek Kowalczewski
16:00-16:10 Infekcje TPK Dariusz Grzelecki, Jacek Kowalczewski
16:10-16:20 Osteotomie okolicy stawu kolanowego Mariusz Smolik
16:20-16:30 Leczenie niestabilności bocznej rzepki sposobem Finka – 3 lata doświadczeń Marek Kulczyk, Arkadiusz Bielecki
16:30-16:40 Lipogems w leczeniu osteoartrozy kolana – nasze doświadczenia Arkadiusz Bielecki, Walery Sienkiel, Marek Kulczyk, Jarosław Jabłoński
16:40-16:50 Terapia kolagenowa w praktyce klinicznej Jarosław Deszczyński
16:50-17:00 Dyskusja
17:00-17:30 Przerwa na kawę
17:30-19:20 Sesja III: Tematy wolne – – Moderatorzy: Jarosław Czubak, Ireneusz Kotela, Bogdan Koczy
17:30-17:40 Intra-articular infiltration therapy with Oxygen Ozon. New Therapeutical Associations Roberto Cardelli
17:40-17:50 Przeżywalność endoprotez bipolarnych stawu biodrowego typu Dual-mobility w 10-letniej obserwacji Jakub Hawranek, Jarosław Wasilewski, Marek Hawranek
17:50-18:00 Taktyka postępowania w złamaniach okołoprotezowych stawu biodrowego Jarosław Wasilewski, Alexander Pyka, Marek Hawranek
18:00-18:10 Czy dostęp przedni to przyszłość endoprotezoplastyki stawu biodrowego? Juliusz Dec, Adam Pierzchała
18:10-18:20 Biodro wiszące – czy endoproteza indywidualna 3D? Marek Hawranek, Jakub Hawranek, Grzegorz Wrzask
18:20-18:30 Artrotomia czy artroskopia stawu biodrowego w leczeniu konfliktu udowo-panewkowego? Waldemar Woźniak, Jacek Markuszewski, Jacek Kruczyński
18:30-18:40 Choroby stawu biodrowego doprowadzające do rozwoju choroby zwyrodnieniowej – diagnostyka i leczenie Jacek Mazek
18:40-18:50 Propozycja modelu postępowania ortopedyczno-rehabilitacyjnego w aloplastyce stawu skokowo-goleniowego Witold Rongies, Ireneusz Kotela, Jacek Lorkowski, Andrzej Kotela, Andrzej Lazar, Piotr Modzelewski
18:50-19:00 Tenodeza bicepsa – wysoko czy nisko? Michał Igielski
19:00-19:10 Naprawa uszkodzenia dystalnego przyczepu bicepsa wspomagana artroskopowo Michał Igielski
19:10-19:20 Dyskusja i podsumowanie 1. dnia Kongresu
19:40-23:00 Kolacja
09:00-10:10 Sesja IV: Poglądy i postępowanie w pourazowej niestabilności stawu ramiennego – – Moderatorzy: Marcin Domżalski, Jarosław Fabiś, Sławomir Struzik, Juliusz Dec
09:00-09:10 Przebyte pierwsze zwichnięcie stawu ramiennego – współczesne zasady postępowania. Technika Bancarta, BLS w leczeniu niestabilności pourazowej Adrian Błasiak
09:10-09:20 Remplissage – nowy standard w leczeniu niestabilności pourazowej stawu ramiennego? Sławomir Struzik
09:20-09:30 Czy otwarta procedura Latarjet to skuteczna metoda leczenia niestabilności stawu ramiennego? Henryk Noga
09:30-09:45 Technika artroskopowa Latarjet a procedura otwarta – co wybieram? Bartłomiej Kordasiewicz, Maciej Kiciński
09:45-10:00 Zaburzenie biomechaniki stawu ramiennego i napięcia mięśniowego obręczy barkowej po plastyce niestabilności sposobem Latarjet Marcin Domżalski, Joanna Kowalska, Sebastian Żabierek
10:00-10:10 Dyskusja
10:10-10:40 Sesja V: Stożek rotatorów, współczesne kanony postępowania w naprawialnych i nienaprawialnych uszkodzeniach – część 1 – Moderatorzy: Marcin Domżalski, Jarosław Fabiś, Henryk Noga, Sławomir Struzik
10:10-10:20 Stożek rotatorów, współczesne kanony postępowania w naprawialnych i nienaprawialnych uszkodzeniach Robert Pełka
10:20-10:30 Naprawialne uszkodzenia mankietu rotatorów – techniki jedno- czy wielorzędowe? Maciej Kiciński / Adrian Błasiak
10:30-10:50 Biomechanics of the shoulder abductions with massive cuff tear Dr Eli Adar
10:50-11:20 Przerwa na kawę
11:20-12:10 Sesja VI: Stożek rotatorów, współczesne kanony postępowania w naprawialnych i nienaprawialnych uszkodzeniach – część 2 – – Moderatorzy: Jarosław Fabiś, Robert Pełka, Piotr Kominiak, Sławomir Struzik
11:20-11:30 Masywne uszkodzenie stożka rotatorów to problem czy mit? Marek Kulczyk
11:30-11:40 Nienaprawialne uszkodzenia stożka rotatorów – procedury zastępcze – debridement, baloon, rekonstrukcja torebki górnej? Sławomir Struzik
11:40-11:50 Transfery mięśniowe w nienaprawialnych uszkodzeniach stożka. Współczesne możliwości i ograniczenia Piotr Ogrodowicz
11:50-12:00 Podstawy molekularne gojenia stożka rotatorów – nowe kierunki badań Jarosław Fabiś
12:00-12:10 Podsumowanie Sławomir Struzik / Robert Pełka
12:10-12:30 Przerwa na kawę
12:30-13:40 Sesja VII: Aloplastyka stawu ramiennego – trudności w kwalifikacji, komplikacje – – Moderatorzy: Julian Dutka, Adam Kosim, Paweł Skowronek, Marek Kulczyk, Sławomir Struzik
12:30-12:40 Farmakoterapia choroby zwyrodnieniowej stawu ramiennego, oczekiwania i rzeczywistość Jan Blacha
12:40-12:50 Aloplastyka stawu ramiennego – prawdy i mity. Kiedy rozważać? Paweł Skowronek / Tomasz Sorysz
12:50-13:00 Szeroki wybór implantów w aloplastyce stawu ramiennego to konieczność? Współczesne algorytmy Sławomir Struzik
13:00-13:10 Trudności i komplikacje w aloplastyce anatomicznej stawu ramiennego Paweł Skowronek, Julian Dutka, Artur Jankowski
13:10-13:20 Trudności i komplikacje w aloplastyce odwróconej stawu ramiennego Adam Kosim
13:20-13:30 Czy nadal myślę o aloplastyce stawu ramiennego – podsumowanie Julian Dutka, Sławomir Struzik, Paweł Skowronek, Adam Kosim, Tomasz Sorysz
13:30-13:40 Dyskusja
13:40-13:50 Podsumowanie i zakończenie Kongresu